Znovu objevený obraz Jana Preislera Tři dívky v lese

V Praze byl nalezen obraz českého malíře Jana Preislera Tři dívky v lese, o kterém se desetiletí konstatovalo, že ho vlastní Galerie moderního umění v Římě. Na tomto rozměrném plátně malíř dokončil svoji představu symbolistní kompozice v promyšlené a propracované finální verzi. V českých sbírkách, a to v Národní galerii v Praze a v soukromé sbírce, byly k němu dosud známy jen přípravné malířské skici.

Obrazy, poté co opustí malířův stojan a ateliér, mají svůj vlastní život. Některé ctí „stabilitas loci“, a tak dodnes zůstávají tam, kam byly prvně umístěny. Jiné se za dobu své existence stěhovaly ze soukromé sbírky do obrazárny a naopak, byly prodány, konfiskovány a restituovány, nebo byly sňaty z původního hřebíku, aby stály někde v rohu, ležely zabaleny na půdě nebo stály za skříní. Odtud pak byly náhodou po létech nebo desetiletích vytaženy na světlo a znovu objeveny.
Takový byl osud obrazu Jana Preislera (1872–1918) Tři dívky v lese (olej na plátně, 142 x 88,5 cm, signováno a datováno vlevo dole: J. Preisler 904 nebo 906). Malíř ho dokončil pravděpodobně v roce 1906. Připravoval se na něj několika olejovými skicami. Jednu vlastní Národní galerie v Praze (olej na plátně, 40 x 23,5 cm), další byla před rokem prodána do soukromé sbírky na pražské aukci (olej na plátně, 64 x 43 cm, signováno vlevo dole JP). Finální verze obrazu byla ještě za života malíře Preislera vystavena v roce 1913 v Glaspalastu v Mnichově. Potom byla prodána. Antonín Matějček, který v roce 1950 vydal umělcovu monografii, reprodukoval kvalitní černo-bílou fotografii Preislerova obrazu Tři dívky v lese a uvedl, že dílo z mnichovské výstavy koupila Státní galerie v Římě (Galleria d’Arte Moderna, Roma). Tento omyl byl opakován dodnes. Na přímý dotaz však římská státní galerie odpověděla, že ve svých sbírkách nemá Preislerův obraz Tři dívky v lese, ale Jaro. Otevřela se tak možnost ztotožnit tento pro české sbírky ztracený obraz s obrazem, který po léta stál zabalen za barokní skříní v jednom pražském bytě. Když se majitel rozhodl prozkoumat toto zvláštní dědictví, po restaurátorském průzkumu a konzultaci s příslušnými historiky umění bylo potvrzeno, že v Čechách zůstal dokončený Preislerův obraz Tři dívky v lese. Toto dílo vlastnil Bohuslav Dušek (1886–1957), významný sběratel umění devatenáctého a počátku dvacátého století. Většina jeho obrazové sbírky byla jeho manželkou věnována Národní galerii v Praze a tam také v roce 1989 vystavena. Je velmi pravděpodobné, že Bohuslav Dušek Preislerův obraz koupil hned po skončení mnichovské výstavy v roce 1913. Tehdy se totiž formoval základ této skvělé sbírky. Bohužel to nemůžeme potvrdit žádným archivním dokumentem. Znovuobjevený Preislerův obraz otevírá nové zhodnocení mistrova díla. Jeho majitel ho rád zpřístupní kulturní veřejnosti, popřípadě i zapůjčením do některé veřejné sbírky. V současnosti ho vystavuje Galerie Zlatohlávek Na Zvonařce v Praze.
Návštěva galerie je možná jen po předchozí domluvě.